Taksiliikenteen taksoihin korotuksia

Uutinen 30.06.2011 13.53 fi sv

Taksiliikenteen enimmäishinnat nousevat 1. heinäkuuta. Taksat nousevat keskimäärin 3,2 - 3,4 prosenttia. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 30. kesäkuuta.

Muutoksen tavoitteena on, että taksiliikenteen hinnat vastaisivat palvelusta syntyviä kustannuksia niin, että hintoihin sisältyisi kohtuullinen voitto.

Avustamislisää voi jatkossa periä myös liikkumisesteisen matkustajan noutamisesta tai viemisestä rakennuksen portaikossa. Tämä niin sanottu porrasvetokorvaus on jatkossa 29 euroa.

Taksiliikenteen taksojen korotus merkitsee kokonaisuudessaan julkishallinnolle eli valtiolle, kunnille ja Kelalle arviolta noin 12 miljoonan euron lisäkustannuksia vuositasolla. Julkishallinnon osuus taksiliikenteen kokonaisliikevaihdosta eli 917 miljoonasta eurosta oli vuonna 2009 noin 348 miljoonaa euroa eli 38 prosenttia.