null Taksinkuljettajien ammattitaitoa vahvistetaan

Taksinkuljettajien ammattitaitoa vahvistetaan

Tiedote 26.03.2009 13.44 fi

Taksinkuljettajille on suunnitteilla pakollinen peruskoulutus, joka kuljettajien on suoritettava ajoluvan saamiseksi. Samalla ajolupa muuttuisi määräaikaiseksi. Uudistuksella tavoitellaan kuljettajien ammattitaidon tasalaatuisuutta ja lupajärjestelmän yhdenmukaisuutta.

Valtioneuvosto esitti 26. maaliskuuta, että Tasavallan presidentti antaa eduskunnalle esityksen taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskevaksi laiksi. Laki tulisi voimaan syksyllä 2009.

Esityksessä ehdotetaan taksinkuljettajille peruskoulutusta ja siihen liittyvää koetta. Taksinkuljettajan on oltava tehtävään sopiva ja hänellä on oltava paikallistuntemus. Sopivuutta arvioidaan muun muassa rikoksiin syyllistymisen perusteella. Taksinkuljettajia koskee myös vaatimus säännöllisestä jatkokoulutuksesta.

Koulutuksen määriä ja sisältöä koskevista vaatimuksista säädetään erikseen lain nojalla. Uusilta ajolupaa hakevilta kuljettajilta vaaditaan vähintään 30 tunnin peruskoulutus. Päivän jatkokoulutus on edellytys ajoluvan uusimiselle ja se koskee kaikkia taksinkuljettajia. Ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Koulutuksella ja ajoluvan määräaikaisuudella tähdätään liikenneturvallisuuden sekä asiakaspalvelun ja kuljetusten turvallisuuden paranemiseen. Näin esimerkiksi kuljettajien valmiudet huolehtia myös yhteiskunnan järjestämistä kuljetuksista, kuten koululaisten ja vammaisten kuljetuksista, paranisivat. Lupajärjestelmän yhdenmukaistaminen puolestaan parantaa sille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja järjestelmän valvontaa.

Ajoluvat myöntää edelleen poliisi. Se myös vastaa paikallistuntemuksen testaamisesta. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) myöntää koulutusluvat, valvoo kouluttajia ja vastaa kokeen järjestämisestä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyslain rangaistussäännöstä. Ajoneuvon kuljettamisesta ilman ammattipätevyyttä voitaisiin, samoin kuin taksin kuljettamisesta ilman ajolupaa, tuomita rikoslain mukaisesti vankeusrangaistukseen.

Taksinkuljettajien peruskoulutuksen kustannuksiin vaikuttaa kurssin pituus ja osanottajien määrä. Kustannusten arvioidaan olevan vähintään 200 euron luokkaa. Päivän jatkokoulutuksen kustannus olisi vähintään 60 euroa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu ajolupakokeesta 65-95 euroa, paikallistuntemuksen testaamisesta ja ajoluvasta yhteensä vajaat 100 euroa sekä ajoluvan uusimisesta ja mahdollisesta lääkärintarkastuksesta. Kouluttajilta perittäisiin hyväksymis- ja valvontakustannuksia arviolta noin 70 euroa.

Ajoneuvohallintokeskukselle aiheutuu kustannuksia rekisterijärjestelmän uusimisesta kertaluontoisesti arviolta 150 000-200 000 euroa ja vuosittain noin 75 000 euroa. Ajolupien uusiminen lisää poliisin työtä.


Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571, 040 716 4140