null Taksipalvelut turvattava myös suurkuntien reuna-alueilla

Taksipalvelut turvattava myös suurkuntien reuna-alueilla

Uutinen 02.01.2009 15.36 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on ottanut kantaa nykyisen taksilain mukaiseen taksilupien kuntakohtaisuuteen. Asia on ajankohtainen vuodenvaihteen kuntaliitosten takia.

Pinta-alaltaan isoissa kunnissa ja erityisesti kuntaliitosten myötä taksipalvelut kuntien reuna-alueilla saattavat heiketä, jos taksilupa koskee koko kuntaa. Laajoissa kunnissa ja kuntaliitoskunnissa tulee olla mahdollisuus yksilöidympiin lupiin kuntakohtaisten lupien sijasta, Vehviläinen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ohjeistanut lääninhallituksia taksilupien myöntämisperusteista niin, että lupia voidaan myöntää myös kuntaa pienemmille alueille.