Talouspoliittinen ministerivaliokunta esittää: Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään

Tiedote 17.06.2008 11.20 fi sv

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta esittää, että Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämistä 17. kesäkuuta.

Yhtiöittäminen koskee noin 300 henkilöä. Yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuva Merenkulkulaitoksen henkilöstö sopeuttamisessa on noudatettava valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukitoimia. Sopeuttamisen valmistelu aloitetaan välittömästi niin, että yhtiöittämistoimenpiteet voidaan aloittaa jo ensi vuoden puolella.

Yhtiön henkilöresurssit toiminnan alkaessa ovat noin 220 henkilöä ja siirtymäkauden jälkeen noin 180 henkilöä. Sisäisen tuotannon ikärakenne helpottaa sopeuttamistoimenpiteitä.

Yhtiöittämisen yhteydessä pitää varmistaa, että meriliikenteen väyläpalveluiden laatu ja saatavuus eivät vaarannu.

Kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen valtion arvioidaan saavan vähintään 5 miljoonan euron säästöt vuodessa. Valtion talousarviossa varaudutaan yhtiöittämisen edellyttämään rahoitukseen. Tuotantoyhtiön liikevaihdoksi arvioidaan noin 20 miljoonaa euroa.

Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon tehtävänä on väylien ja kanavien ylläpito ja rakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä merikarttatuotanto.

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää hanketta valmistelemaan projektipäällikön.


Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260