Takaisin

Talvi- ja pimeän ajan rajoitukset alenevat osalla teistä, isoille rekoille ei 70 km/h:n talvirajoitusta

Talvi- ja pimeän ajan rajoitukset alenevat osalla teistä, isoille rekoille ei 70 km/h:n talvirajoitusta

Tiedote 27.08.2004 09.42 fi

Eräiden tieosuuksien talvi- ja pimeän ajan rajoituksia lasketaan. Nopeudet alenevat 80 kilometriin tunnissa 600-800 tiekilometrillä, joilla talvirajoitus on aiemmin ollut 100 km/h. Nopeuksia lasketaan vilkasliikenteisillä kaksikaistaisilla pääteillä lähinnä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Satasen talvirajoitus jää noin 2200 tiekilometrille.

Harkittavana on ollut myös raskaille ajoneuvoille talviajaksi määrättävä 70 km/h:n nopeusrajoitus. Tällaista perävaunuyhdistelmien ja moduulirekkojen ajoneuvokohtaista talvirajoitusta ei kuitenkaan oteta käyttöön.

Tieosuudet, joilla talvinopeuksia lasketaan, määritellään tarkemmin tiepiireissä lokakuun alkuun mennessä. Lisäksi Tiehallinto voi erikseen harkita, milloin leveäkaistateillä on tarpeen alentaa nopeusrajoituksia talvikaudeksi.

Ohje alennetuista nopeuksista on voimassa ensi ja seuraavana talvena. Talvinopeuksien vaikutuksia seurataan ja jatkosta päätetään saatujen tulosten perusteella.

Liikenne- ja viestintäministeriön Tiehallinnolle antamassa uudessa yleisohjeessa moottoriteiden talvirajoitukset jäävät ennalleen. Nopeuden alentaminen ei myöskään koske teitä, joilla on keskikaide tai ajantasaisesti ohjatut vaihtuvat nopeusrajoitukset.

Satasen talvirajoitus säilyy myös vähäliikenteisillä teillä, joilla on lähinnä pitkämatkaista liikennettä ja joiden liikennemäärä on alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tällaisia teitä on erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Talvirajoitusten kesto on koko maassa edelleen marraskuun alusta helmikuun loppuun. Tämä vastaa aikaisempaa käytäntöä. Paikallisten olojen mukaan rajoituksia voidaan asettaa jo lokakuussa ja niitä voidaan jatkaa maalis-huhtikuulle.

Myös teiden talvihoitoa tehostetaan. Tiehallinto on päättänyt kohottaa talvikunnossapidon tasoa osalla päätieverkkoa. Päätös koskee noin 2300 tiekilometriä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei aio määrätä perävaunullisille kuorma-autoille ja niin sanotuille moduulirekoille ajoneuvokohtaista 70 km/h:n talvirajoitusta.

Valmistumassa olevan selvityksen mukaan isojen rekkojen alhaisempi talvinopeus pienentäisi onnettomuusriskiä ja vähentäisi liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää. Toisaalta rajoitus lisäisi kuljetuskustannuksia ja hidastaisi muunkin liikenteen nopeuksia.

Ajoneuvokohtaisen rajoituksen sijaan liikenne- ja viestintäministeriö haluaa käyttää tiekohtaisia rajoituksia.

Uutta yleisohjeessa onkin, että Tiehallinnon tulee käyttää myös alhaisempia talvirajoituksia kuin 80 km/h muun muassa silloin, kun tienvarsiasutus on tiivistä ja liikennettä paljon.

Ministeriö edellyttää, että 80 km/h:n sijaan käytetään alempia rajoituksia esimerkiksi kapeilla päätieosuuksilla, joilla on talvellakin paljon rekkaliikennettä. Näin koko liikennevirran nopeus pysyy samana eikä henkilöautojen ohitustarve kasva.

Tiehallinnon on määrä selvittää alemman nopeuden erityiskohteet tieverkolla mahdollisimman pian. Näiden osuuksien rajoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön jo tulevana talvena.


Lisätietoja

liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395
liikenneväyläyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260