Talvinopeudet koko maahan

Uutinen 24.10.2013 08.27 fi

Talviliikennettä (Kuva: Rodeo)

Talven alennettuihin nopeusrajoituksiin siirrytään koko maassa viimeistään 25. lokakuuta. Alennetuilla nopeuksilla halutaan pienentää pimeän ja liukkaan kelin aiheuttamaa onnettomuusriskiä. Myös päästöt ja melu vähenevät.

Nopeusrajoituksia alennetaan kaikkiaan noin 8700 kilometrillä. Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes ajo-olojen parannuttua siirrytään kesänopeusrajoituksiin.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muita maanteitä 80 kilometriä tunnissa. Moottoritiejaksoilla, joilla on sään ja kelin mukaan vaihtuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa. Näillä tieosuuksilla voidaan maaliskuun alusta hyvissä olosuhteissa käyttää 120 kilometrin rajoitusta.

Mikäli ajokeli on huono, on ajonopeus syytä alentaa jopa nopeusrajoitusta alemmaksi.