null Tammerfors västra ringväg har invigts

Tammerfors västra ringväg har invigts

Uutinen 15.01.2009 15.11 fi sv

Vägförbindelsen mellan södra Finland och Österbotten har blivit betydligt snabbare. Den västra ringvägen runt Tammerfors invigdes under statsminister Matti Vanhanens ledning den 14 januari. Riksväg tre fortsätter nu som en enhetlig motorväg från Helsingfors till Ylöjärvi. Också trafikminister Anu Vehviläinen framförde sin hälsning vid öppningstillfället.

De positiva effekterna av den nya ringvägen har vida återverkningar. Den värsta trafikknuten på riksväg tre har lösts upp och förbindelsen mellan södra Finland och Österbotten har blivit smidigare. Ringvägen underlättar också betydligt trafiksituationen i Tammerfors centrum.

Tammerfors västra ringväg byggdes ut till en fyrfilig motorväg i huvudsak genom att man byggde ett nytt körfält bredvid det gamla. Under det femåriga projektets gång byggdes totalt 21 kilometer motorväg. Kostnaderna för hela vägprojektet var 114 miljoner euro.