null Tarkennuksia taksiliikenteen enimmäishintoihin ja niiden perusteisiin

Tarkennuksia taksiliikenteen enimmäishintoihin ja niiden perusteisiin

Tiedote 18.06.2009 13.51 fi

Hallitus esittää kuluttajilta perittäviin taksiliikenteen enimmäishintoihin korotusta. Samalla täsmennetään myös enimmäishintojen ja lisämaksujen perusteita.

Hallitus päätti enimmäishintoja koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 18. kesäkuuta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2009, jolloin se korvaa aiemman asetuksen taksitaksasta.

Muutoksen tavoitteena on, että taksiliikenteen hinnat vastaisivat palvelusta syntyviä kustannuksia niin, että hintoihin sisältyisi kohtuullinen voitto. Taksien enimmäiskuluttajahintoja ehdotetaan nostettavaksi keskimäärin 2,7 prosenttia, joka vastaa nykyistä kustannustason nousua.

Taksiliikenteen enimmäishinnat koskevat vain kuluttajahintoja, mutta esityksellä on myös julkistaloudellisia vaikutuksia. Esitetyn suuruinen taksankorotus merkitsee julkishallinnolle (valtio, kunnat, Kela) vuosittaisia lisäkustannuksia arviolta noin 8 miljoonaa euroa. Taksiliikenteen kokonaisliikevaihto vuonna 2007 oli 793 miljoonaa euroa, josta julkishallinnon osuus oli noin 279,7 miljoonaa euroa (35,3 %).

Asetuksella täsmennetään myös kuljetuksen mahdollisten lisämaksujen muodostumista sekä taksimittarin käyttöä koskevia säännöksiä. Täsmennykset parantavat muun muassa kuluttajansuojaa.

Jatkossa hinta muodostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Perusmaksu voidaan periä yöaikaan, viikonloppuna ja juhlapäivinä korotettuna. Lisäksi voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lentokenttä- ja tavarankuljetuslisä. Hinnan muodostumisen läpinäkyvyys ja taksimittarin käyttöä koskevat selkeät määräykset helpottavat asiakaspalvelua ja laskutusta sekä estävät väärinkäytökset.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794
Tarkastaja Harri Uusnäkki, puh. (09) 160 28547, 0440 561 785