null Taru Rastas neuvottelevaksi virkamieheksi

Taru Rastas neuvottelevaksi virkamieheksi

Uutinen 30.04.2008 11.54 fi

Valtiotieteiden maisteri Taru Rastas on nimitetty neuvottelevaksi virkamieheksi liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpolitiikan osastolle. Virka on määräaikainen, ja se kattaa aikavälin 5.5.2008-31.3.2011. Valtioneuvosto nimitti Rastaan 30. huhtikuuta.

Taru Rastas valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1998. Hän on työskennellyt muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriössä erilaisissa elinkeinopolitiikan valmisteluun liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on osallistua kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan valmisteluun ja toteuttamiseen. Neuvotteleva virkamies koordinoi ministeriöiden välistä yhteistyötä sekä neuvottelukunnan sihteeristön työtä, osallistuu hankevalmisteluun ja projektien toteuttamiseen sekä avustaa muissa tietoyhteiskuntapolitiikan käytännön toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä.