Tasoristeysturvallisuus ja Kirri–Tikkakoski-moottoritie talousarvioesityksen täydennykseen

Tiedote 16.11.2017 13.49 fi sv

Vt 4 Kirri–Tikkakoski-moottoritien rakentamiselle esitetään lisärahoitusta vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä. Hallitus esittää myös 2 miljoonan euron lisämäärärahaa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi pääradan kehittämistä välillä Pasila-Riihimäki valmistellaan niin, että päätös hankkeesta voidaan tehdä kevään 2018 kehysriihessä.

Liikenne- ja viestintäministeriöön on tullut Raaseporin tasoristeysonnettomuuden jälkeen lukuisia yhteydenottoja kansalaisilta siitä, miten tasoristeyksien turvallisuutta tulisi parantaa. Ministeriö kiittää kaikista palautteista ja on kiirehtinyt työtä turvallisuuden parantamiseksi tasoristeyksissä.

- Parannettavat tasoristeykset valitaan siten, että onnettomuusriski pienenee käytettävissä olevalla rahalla mahdollisimman paljon. Nyt myönnetyllä rahalla pääsemme alkuun tasoristeysturvallisuuden parantamisessa, mutta selvää on, että tämä on vasta alku. Tarvitsemme myös jatkorahoitusta, jotta pääsemme haluttuun lopputulokseen, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

Tasoristeysten turvallisuutta pyritään parantamaan myös perusväylänpidon toimin esimerkiksi lisäämällä Stop-merkkejä sellaisiin vartioimattomiin tasoristeyksiin, joissa liikennemerkillä voidaan vähentää onnettomuusriskiä. Jo entuudestaan oli varattu 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2018 tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nyt suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi kehitetään uusiin teknologioihin perustuvia varoituslaitteita.

- Budjetista erillisenä kysymyksenä harkittavana ovat myös satelliittinavigoinnin ja paikkatiedon parempaan hyödyntämiseen perustuvat ratkaisut tasoristeysturvallisuudessa, ministeri Berner kertoo.

Kehityshankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Hallitus päätti aiemmin vuoden 2018 budjettiesityksen yhteydessä, että yksi, korkeintaan kaksi, liikenneverkon kehittämishanketta valmistellaan niin, että päätökset voidaan tehdä kevään 2018 kehysriihessä ja hanke tai hankkeet käynnistetään tämän vaalikauden aikana.

- Hankkeilla parannamme merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Kirri–Tikkakoski-moottoritiehanke on parannus, joka palvelee Keski-Suomen elinkeinoelämän lisäksi valtakunnallisesti tärkeän tieyhteyden sujuvuutta ja esimerkiksi biotuotteiden raaka-ainekuljetuksia. Pääradan kehittäminen puolestaan sujuvoittaisi sekä henkilö- että tavaraliikennettä, ministeri Berner sanoo.

Kirri–Tikkakoski-moottoritiehanke vähentää häiriöitä tieosuudella ja parantaa tieliikenteen ennakoitavuutta. Jyväskylän seutu on tällä hetkellä yksi nelostien ruuhkaisimpia osuuksia. Lisäksi Jyväskylän ympäristössä sijaitsee Keski-Suomen merkittäviä logistiikkakeskuksia.

Kirri–Tikkakoski-moottoritie rakentamiseen ehdotetaan 139 miljoonan euron valtuutta, joka lisää vuoden 2018 määrärahatarvetta runsaalla 6 miljoonalla eurolla. Liikenteelle tien on tarkoitus avautua vuonna 2021.

Pääradan kehittämishankkeella lisättäisiin pääradan välityskykyä, vähennettäisiin junaliikenteen häiriöitä ja parannettaisiin matkustusmukavuutta myös asemilla. Hankkeen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla ja valmis liikenteelle vuonna 2020.

Hanketta laajentamalla saataisiin lisäkapasiteettia lähijunaliikenteeseen. Samalla kaukojunien aikataulut voitaisiin optimoida paremmin, mikä nopeuttaisi junaliikennettä.

Lisätietoja:

Tasoliikenneturvallisuus: ylijohtaja Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817

Kehityshankkeet: ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794