Takaisin

Tavaraliikenteen kabotaasin siirtymäaikaa jatketaan

Tavaraliikenteen kabotaasin siirtymäaikaa jatketaan

Tiedote 24.02.2006 09.55 fi

Suomi ilmoittaa EU:n komissiolle jatkavansa tavaraliikenteen kabotaasin siirtymäaikaa. Uusien EU-jäsenmaiden kuljetusyritykset eivät voi tulla kilpailemaan Suomen sisäisille kuljetusmarkkinoille ennen vuoden 2008 toukokuuta.

Asiaa käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa 24. helmikuuta.

Päätös perustuu esitykseen, jota tehtäessä on kuultu kuljetusalan työmarkkinajärjestöjä ja sidosryhmiä. Kuljetusalan edustajat kannattavat esitystä yksimielisesti.

Tavaraliikenteen kabotaasi tarkoittaa maan rajojen sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla kuorma-autolla. Kabotaasin nykyinen siirtymäjärjestely päättyy Viron, Latvian, Liettuan, Tsekin sekä Slovakian osalta vappuna. Puolan ja Unkarin siirtymäkausi päättyy 30. huhtikuuta 2007.

Kaikkien näiden maiden siirtymäkausia jatketaan vuoden 2008 kevääseen, jonka jälkeen tavoitteena on, että niistä voitaisiin luopua. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi yhdessä työmarkkina- ja muiden tahojen kanssa talvella 2008 vielä kertaalleen, aiheutuisiko siirtymäkausien lopettamisesta vakavaa uhkaa Suomen kuljetusmarkkinoille.

Suomi informoi Itämeren alueen vanhoja EU-jäsenmaita päätöksestään. Tavoitteena on, että alueella määritettäisiin kabotaasiliikenteen siirtymäaikoihin mahdollisimman yhtenäinen linja.

Ulkomaisten yritysten valvonnan tulisi olla samalla tasolla kuin suomalaisyritysten valvonnan. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo asettaa työryhmän seuraamaan, kuinka ulkomaiset yritykset noudattavat Suomessa työehtoja, verotussäännöksiä, muita lakiin perustuvia velvoitteita sekä liikenneturvallisuussäännöksiä.

Suomen tavoitteena on myös kabotaasiliikenteen tilapäisyyden määritelmän yhdenmukaistaminen koko EU:n alueella. Tällä hetkellä kabotaasi on EU:n säädösten mukaan väliaikaista. Väliaikaisuuden kestoa ei kuitenkaan ole määritelty ja käytäntö vaihtelee eri maissa. Jos palveluja aiotaan tarjota pysyvästi vieraassa valtiossa, on sinne perustettava yritys ja toimittava samoin ehdoin kuin kyseisen maan yritykset.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436