Taxipriserna höjs med i snitt en procent

Tiedote 21.06.2017 13.46 fi sv en

Den 30 juni stiger maximipriserna för konsumenterna i taxitrafiken med i snitt en procent. Statsrådet utfärdade den 21 juni en förordning i ärendet.

Enligt lagen om taxitrafik bestäms maximipriserna årligen genom en förordning, och priserna ska basera sig på förändringarna i kostnadsnivån. Med stöd av den nya lagen om transportservice slopas regleringen av maximipriser i taxitrafiken i början av juli 2018.

Genom den statsrådsförordning som nu utfärdats höjs de avgifter som är baserade på körsträckans längd och väntetidsavgifterna. Grundavgifterna i taxitrafiken och övriga tilläggsavgifter förblir oförändrade, och inga nya tilläggsavgifter tas i bruk.

Grundavgiften är också i fortsättningen högst 5,90 euro på vardagar och högst 9 euro nattetid och helger (inkl. moms) De avgifter som är baserade på körsträckans längd är från ingången av juli högst 1,60–2,23 euro/km (inkl. moms), beroende på antalet personer. Väntetidsavgiften stiger från 45,90 euro till högst 47,04 euro per timme (inkl. moms).

I förordningen anges maximipriserna utan mervärdesskatt (exkl. moms). Taxikunderna bör däremot alltid få veta det totala priset, som inbegriper gällande mervärdesskatt.

Mer information

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 342 028