Takaisin

Telelaitteiden käyttöä yli rajojen helpotetaan suuronnettomuuksissa

Telelaitteiden käyttöä yli rajojen helpotetaan suuronnettomuuksissa

Tiedote 10.02.2005 15.27 fi

Suuronnettomuuksien pelastustöissä tarvittavien televiestintälaitteiden maahantuontia ja käyttöä helpotetaan kansainvälisellä sopimuksella. Kansalliset säädökset kuten tyyppihyväksynnät voidaan ohittaa, kun televiestintälaitteita tarvitaan hätäapua varten. Sopimuksella pyritään myös parantamaan avustushenkilöstön turvallisuutta.

Valtioneuvosto hyväksyi 10. helmikuuta asetuksen, jolla ns. Tampereen sopimus tulee voimaan Suomessa. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa asetus 11. helmikuuta.

Kansainvälinen yleissopimus televiestinnän voimavarojen antamisesta suuronnettomuuksien lieventämiseen ja pelastustoimiin hyväksyttiin Tampereella vuonna 1998 pidetyssä hätäavun televiestinnän kansainvälisessä foorumissa. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan tämän vuoden tammikuussa, kun 30 valtiota oli allekirjoittanut sen. Suomi hyväksyi sopimuksen jo vuonna 1999.

Tampereen konferenssissa vuonna 1998 75 osallistujamaata sitoutuivat kehittämään sopimusjärjestelmän, joka mahdollistaisi televiestintälaitteiden nopean ja esteettömän maahantuonnin hätätapauksissa. Suomalainen konferenssipuheenjohtajisto ajoi voimakkaasti sopimuksen aikaansaamista.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Riku Ahola, puh. (09) 160 28609
tutkimussihteeri Paula Sirkiä, UM, puh. (09) 160 56286