Takaisin

Teleministerit sopivat tietoyhteiskuntahankkeiden rahoituskehyksistä

Teleministerit sopivat tietoyhteiskuntahankkeiden rahoituskehyksistä

Tiedote 10.06.2004 14.06 fi

Viestintäministerit pääsivät yhteisymmärrykseen digitaalisten sisältöjen saavutettavuutta, käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä lisäämää pyrkivän nk. Sähköinen Sisältö Plussa -ohjelman (eContent Plus) budjetin suuruudesta. EU varaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi digitaalisten sisältöjen kehittämiseen ja levittämisen edistämiseen 135 miljoonaa euroa.

Euroopan unionin liikenne- ja viestintäministerit kokoontuivat 10. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Ohjelman tarkoituksen on mm. parantaa digitaalisten sisältöjen laatua sekä edistää niiden levittämistä. Ohjelma tukee osaltaan EU:n kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän Lissabonin strategian tavoitteita.

Suomen mielestä digitaalisten sisältöjen kehittäminen on tärkeää. Digitaalisen sisällön tarjonnalle ja hyödyntämiselle on edelleen merkittäviä esteitä. Niiden purkamiseen tarvitaan yhteistyötä myös EU:n tasolla. Siksi Suomen mukaan tämänkaltaisen ohjelman jatko on tärkeää.

Ohjelma painottuu laadukkaiden sisältöjen luomiseen. Ohjelman tarkoituksena on tukea sellaisten teknisten ratkaisuiden syntyä, joiden avulla voidaan aikaisempaa helpommin levittää tietoa.

Ohjelma vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Ei-toivottujen sisältöjen edistämisestä periaatepäätös

Ministerit keskustelivat Internetin kautta välitettävien nk. ei toivottujen sisältöjen levittämisen estämiseen tähtäävän Turvallisempi Internet plus -ohjelman (Safer Internet Plus) jatkosta. Ministerit sopivat ohjelman sisällöstä ja saavuttivat alustavan yhteisymmärryksen ohjelman budjetista. Neuvosto ehdottaa, että epätoivottujen sisältöjen estämiseen käytettäisiin seuraavien neljän vuoden aikana 45 miljoonaa euroa.

Suomen puheenvuorossa ministeri Luhtanen painotti ohjelman tärkeyttä.

- Ei-toivottujen ja laittomien sisältöjen levittäminen Intrenetin ja uuden verkkoteknologian avulla on eräs tietoyhteiskuntakehityksen negatiivisimpia lieveilmiöitä. Erityisesti lapsia on voitava suojella haitallisilta sisällöiltä, ministeri Luhtanen painotti.

Turvallisempi Internet plussa -ohjelman tarkoituksena on mm. valistaa Internetiä käyttävien lasten vanhempia sen mahdollisista epäasiallisista sisällöistä sekä edistää epätoivotulta sisällöltä suojautumisen keinojen.
Ohjelma vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän. Parlamentti ei ole vielä aloittanut ehdotuksen käsittelyä, joten viikonlopun aikana valittava uusi parlamentti tekee omalta päätöksen asiasta.

Suomi kirinyt laajakaistoissa jo jaetulle neljännelle sijalle

Kokouksen yhteydessä komissio esitteli ministereille uusimman tilaston laajakaistayhteyksien levinneisyydesta EU:ssa. Tilaston mukaan EU:ssa laajakaistayhteyksien määrä on viime vuoden aikana kasvanut nopeiten Suomessa.

Laajakaistojen levinneisyys on viimeisen vuoden aikana Suomessa lisääntynyt kuudesta prosentista yli 11 prosentiin. Suomi on noussut Tanskan, Belgian ja Hollannin jälkeen Ruotsin kanssa jaetulle neljännelle tilalle.

Samassa yhteydessä ministerit sopivat siitä, että myös uudet jäsenmaat laatisivat kansalliset laajakaistastrategiat tämän vuoden loppuun mennessä. Lisäksi jäsenmaat tarkentavat omien laajakaista-strategioidensa sisältöjä vuoden 2005 loppuun mennessä. EU on asettanut tavoitteeksi nopeiden Internet-liittymien huomattavan lisäämisen vuoteen 2005 mennessä.

Suomessa valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta laajakaistastrategiasta tammikuussa.

Lisätietoja: viestintäneuvos Ismo Kosonen, LVM, puh. (09) 160 28462 (eSisältö Plussa -ohjelma, Internetin käyttöturvallisuus)
neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto, puh. (09) 160 28464
viestintäneuvos Antti Kohtala, LVM, puh. (09) 160 28392 (laajakaistastrategiat)