Takaisin

Televisio- ja radiotoimijoille valvontamaksu

Televisio- ja radiotoimijoille valvontamaksu

Tiedote 21.06.2007 13.36 fi

Televisio- ja radiotoimijat maksavat jatkossa Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta.

Valtioneuvosto esitti televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamista 21. kesäkuuta.

Valvontamaksua maksavat ne yritykset ja muut yhteisöt, joilla on valtioneuvoston toimilupa televisio- tai radiotoimintaan sekä Yleisradio Oy.

Viestintävirasto mm. valvoo, että televisio- ja radiotoimijat noudattavat toimilupaehtoja ja annettuja säännöksiä mainonnasta, sponsoroinnista ja ohjelmistosta. Se myös käsittelee katsojien ja kuuntelijoiden tekemät valitukset ja tekee valvontatutkimuksia ja -selvityksiä.

Uusi valvontamaksu on kiinteämääräinen. Sen määrässä otetaan huomioon yrityksen osuus koko toimialan liikevaihdosta sekä yrityksen valvonnasta Viestintävirastolle aiheutuva työmäärä.

Muutos tulee voimaan vuoden 2008 alusta.

Analogisen televisiotoiminnan harjoittajat ovat tähän asti maksaneet Viestintävirastolle toimilupamaksua. Maksu on jo puolittunut, ja sen maksaminen lakkaa kokonaan kun Suomessa siirrytään digitaalisiin televisiolähetyksiin 31. elokuuta. Valvontamaksu on toimilupamaksua yksinkertaisempi ja tasapuolisempi maksu.

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on turvata viestintämarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus sekä edistää viestintäverkkojen teknistä toimivuutta ja turvallisuutta. Se on nettobudjetoitu virasto, joka kattaa toimintansa kustannukset pääosin keräämillään maksuilla.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620