null Televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muutos lausunnolle

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muutos lausunnolle

Tiedote 25.03.2020 16.48 fi sv en

Videokuvaaja tilaisuudessa, suora lähetys (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut aloittaa säädöshankkeen suorien televisiolähetysten tekstitysvelvollisuuden siirtämiseksi 1.1.2021 asti. Ministeriö on lähettänyt asiaa koskevan asetusluonnoksen lausuntokierrokselle 25. maaliskuuta 2020.

Televisiolähetysten tekstityksestä säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ja televisio- ja radiotoiminnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Voimassa olevaan asetukseen sisältyvä määräaikainen poikkeus, jonka mukaan suorat lähetykset on mahdollista lähettää tekstitettyinä vasta uusintalähetyksen yhteydessä, on voimassa 1.6.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki tekstitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat suorat televisiolähetykset, paitsi urheilu- ja musiikkilähetykset, on lähetettävä tekstitettyinä.

Lain mukaan kotimaisista mediayhtiöistä Yleisradiolla on 100 prosentin tekstitysvelvollisuus, Nelosella ja MTV:llä 75 prosentin tekstitysvelvollisuus.

Asetusta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2020 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutosten tultua voimaan. Lain voimaan tulon yhteydessä on luontevaa arvioida uudelleen myös suorien lähetysten tekstitysvelvollisuutta. Tekstitysvelvollisuus voisi tulla voimaan esimerkiksi asteittain. Tavoitteena on parantaa hallitusti suorien lähetysten tekstitysten saatavuutta.

Tekstitysvelvollisuuden voimaantulon siirtäminen antaisi televisioyhtiöille enemmän aikaa laadukkaan tekstityspalvelun toteuttamiseksi ja tasoittaisi siitä syntyviä kustannuksia. Tällä hetkellä kaikkien suorien lähetysten tekstittäminen ei ole teknisesti mahdollista.

- Pidän tärkeänä, että mediatoimijoita velvoitetaan tarjoamaan palvelujaan yhä esteettömämmin. Esteettömyys edistää erityisryhmien edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Ohjelmien laadukas tekstitys on parannus esimerkiksi kuulovammaisten arkeen. Siksi on tärkeää, että keinoja suorien lähetysten tekstitysten parantamiseksi arvioidaan loppuvuoden aikana, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muutoksesta päättyy 17.4.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt.

Lausuntokierrosten jälkeen asetuksen muutoksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tavoitteena on, että asetusmuutos tulee voimaan viimeistään 2.6.2020.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 0295 34 2185

yksikön johtaja Elina Thorström, p. 0295 34 2393