null Televisiomaksutuloja Yleisradiolle ja televisiotoiminnan kehittämiseen

Televisiomaksutuloja Yleisradiolle ja televisiotoiminnan kehittämiseen

Tiedote 20.12.2007 14.14 fi

Yleisradio Oy saa käyttöönsä ensi vuodeksi 415 miljoonaa euroa televisiomaksuista kertyviä tuloja. Valtioneuvosto vahvisti 20. joulukuuta televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2008.

Televisiomaksut kerätään valtion televisio- ja radiorahastoon, jonka varoista suurin osa käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa rahastosta 366 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan kehittämiseen.

Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.

Kaupallisten televisioyhtiöiden rahastoon maksamat toimilupamaksut poistuvat ensi vuoden alusta. Televisio- ja radiotoimijat maksavat jatkossa Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887