null Teleyritysten asiakaspalvelu heikentynyt - Lankapuhelimista luovutaan entistä useammin

Teleyritysten asiakaspalvelu heikentynyt - Lankapuhelimista luovutaan entistä useammin

Tiedote 11.01.2006 15.32 fi


Suomalaiset ovat telepalveluihinsa melko tyytyväisiä, vaikka palvelutaso onkin heikentynyt. Tyytyväisiä kuluttajat ovat palveluvalikoimaan. Parannettavaa löytyy asiakaspalvelun nopeudessa, laskujen selkeydessä sekä huoltohenkilöstön toiminnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö teettää joka toinen vuosi tutkimuksen kotitalouksien ja yritysten näkemyksistä telepalveluista. Tällä kertaa tutkimuksessa tarkasteltiin myös käyttäjien tietämystä Internet-puheluista (VoIP) ja tietoturvapalveluista.

Yksityisasiakkaat eivät vielä tunne kovinkaan hyvin tietoturvaongelmia ja niiden ehkäisyä. Myöskään Internet-puhelut eivät ole kovin tuttuja. Noin puolet yksityisasiakkaista ei kyselyssä tuntenut lainkaan VoIP-tekniikkaan perustuvaa puhelujärjestelmää.

Yritykset käyttävät yksityisiä asiakkaita enemmän Internet-puheluita. Yritysasiakkaista 13 prosentilla on Internet-puhelut käytössä ja 24 prosenttia harkitsee niiden käyttöönottoa.

Käyttäjät haluavat entistä useammin luopua lankapuhelimista. Lähes kaksi viidestä vielä lankapuhelinta käyttävästä aikoo luopua kiinteästä puhelimesta tai harkitsee sitä. Kaksi vuotta sitten vain 12 prosenttia ilmoitti luopumishalukkuudestaan.

Yksityisasiakkaista noin kaksi viidestä on vaihtanut matkapuhelinoperaattoria viimeisen vuoden aikana. Matkapuhelinoperaattorin vaihtaneita oli lähes kolminkertainen määrä vuoteen 2003 verrattuna. Kaksi kolmesta matkapuhelinoperaattoria vaihtaneista mainitsi syyksi edullisemmat puhelujen hinnat ja/tai ilmaisen puheajan.

Yritysasiakkaista matkapuhelinoperaattoria on vaihtanut vain 15 prosenttia.

Tutkimusta varten haastateltiin loka-marraskuussa 2090 teleyritysten asiakasta, joista 1333 oli yksityishenkilöitä ja 757 yritysasiakkaita.

Telepalvelututkimus 2005. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 91/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005; tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi. Tutkimus on myös ministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi pdf-muodossa

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395, 0400 812 508