Takaisin

Teleyritysten käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuksiin muutoksia

Teleyritysten käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuksiin muutoksia

Tiedote 21.06.2007 13.26 fi

Viestintäviraston toimivaltuudet asettaa käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia teleyrityksille lisääntyvät.

Valtioneuvosto esitti viestintämarkkinalain muuttamista 21. kesäkuuta.

Huomattavan markkinavoiman yritykselle voidaan asettaa velvollisuus tietyin edellytyksin esim. luovuttaa käyttöoikeus matkaviestinverkkoon, vuokrata tilaajayhteyttä ja laitetilaa ja luovuttaa kaapelitelevisioverkon tai maanpäällisen joukkoviestintäverkon kapasiteettia.

Euroopan komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen siitä, miten käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuksista on säädetty. Huomautuksen mukaan viestintämarkkinalain nykyiset käyttöoikeuden luovutussäännökset ovat liian yksityiskohtaisia ja teknologiariippuvaisia. Ehdotetuilla lakimuutoksilla vastataan komission huomautukseen.

Viestintävirasto voi jatkossa asettaa käyttöoikeuksien luovutusvelvoitteita nykyistä teknologiariippumattomammalla tavalla. Ehdotetut muutokset mahdollistavat myös kevyempien velvollisuuksien asettamisen teleyrityksille.

Muutoksia ehdotetaan myös suojauksen purkujärjestelmiä koskeviin säännöksiin. Suojauksen purkujärjestelmiä käytetään erityisesti digitaalisessa televisioverkossa maksukortin avulla toimivissa palveluissa. Ehdotuksen taustalla on maksutelevision palvelujen käytön varmistaminen yhdellä maksukortilla.

Valtioneuvosto on jo aiemmin päättänyt, että kaikkiin valtioneuvoston myöntämiin maksutelevisiotoimilupien ehtoihin sisällytetään vaatimus yhdestä kortista.

Lisäksi lakiesityksen myötä teleurakoitsijoilta poistuu ilmoitus- ja maksuvelvollisuus Viestintävirastolle. Viestintävirasto ohjaa edelleen teleurakointitoiminnan teknistä laatua ja luotettavuutta määräyksillä ja ohjeilla.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620