Takaisin

Teleyritysten tietoturvamaksu laskee

Teleyritysten tietoturvamaksu laskee

Tiedote 31.08.2006 13.38 fi

Teleyritysten maksama tietoturvamaksu aiotaan puolittaa ensi vuoden alusta.
Rahoituksen uudelleenjärjestämisen tarkoituksena on tasapuolistaa kustannusten jakautumista ja parantaa Viestintäviraston CERT-FI -yksikön toimintaedellytyksiä.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen lakimuutokseksi 31. elokuuta.

Toimilupa- tai ilmoitusvelvolliset teleyritykset ovat maksaneet Viestintävirastolle tietoturvamaksua vuodesta 2004. Nyt kustannuksia halutaan jakaa, koska tietoturvauhkia ja -loukkauksia seuraavan Viestintäviraston CERT-FI -yksikön (Computer Emergency Response Team) toiminnasta on hyötyä koko yhteiskunnalle.

Nyt ehdotetaankin, että teleyritykset vastaisivat jatkossa tarkemmin vain niiden tietoturvatarpeista koituvista kustannuksista. Ensi vuoden alusta osa Viestintäviraston CERT-toiminnasta rahoitettaisiin huoltovarmuusvaroilla. Huoltovarmuuskeskus ryhtyy ostamaan Viestintävirastolta tietoturvapalveluita yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijoiden käyttöön.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570, 0400 719 629