null TeliaSoneralle tiukat vaatimukset palvelujen varmistamiseksi

TeliaSoneralle tiukat vaatimukset palvelujen varmistamiseksi

Tiedote 04.06.2008 14.43 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén vaatii, että tele- ja laajakaistapalvelujen taso varmistetaan myös alueilla, joilla yhteydet tarjotaan lankaverkon sijaan langattomasti. Tämä edellyttää muutoksia toimilupiin ja lainsäädäntöön.

Lindén pitää kuitenkin oikeansuuntaisina toimia, jotka TeliaSonera on sitoutunut toteuttamaan ennen viestintämarkkinalain mahdollistamaa lankaverkon purkamista.

Vaatimansa muut toimet liikenne- ja viestintäministeriö on listannut TeliaSoneralle annettuun lausuntoon. Avainasiana on se, ettei kenellekään aiheudu teknologiamuutoksen seurauksena oikeudenmenetyksiä muun muassa puhelu- tai laajakaistapalveluiden käytössä.

TeliaSoneran on varmistettava langattoman yhteyden kuuluvuus asiakaskohtaisesti ennen lankapuhelinpalvelun lopettamista. Yhteyden on toimittava myös sisätiloissa. Erityisryhmien palvelujen tulee säilyä ainakin nykyisellä tasolla.

TeliaSoneran tulee selvittää yhdessä Viestintäviraston ja Kuluttajaviraston kanssa, onko yhtiön esittämä suunnitelma asiakkaille maksettavista hyvityksistä hyväksyttävä. Myös asiakkaiden informointiin on panostettava.

Viestintämarkkinalakia harkitaan muutettavaksi siten, että kaikkialla maassa olisi saatavissa vähintään yhden megan laajakaistayhteys. Jatkossa internetyhteyden nopeus seuraisi tietyin ehdoin enemmistön käytössä olevaa yhteysnopeutta.

Tarkemmat ratkaisut lainsäädännön ja toimilupien muuttamisesta tehdään ensi syksynä. Ministeri Lindén on pyytänyt kansliapäällikkö Harri Pursiaista selvittämään, kuinka laajakaistatarjonta turvataan ja rahoitetaan erityisesti haja-asutusalueilla. Selvitys valmistuu syyskuun puolivälissä.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620