TEN-T-stöd till finländska trafikprojekt

Uutinen 16.07.2013 13.52 fi sv

EU-kommissionen föreslår sammanlagt cirka 68 miljoner euro i TEN-T-stöd för finska statens trafikprojekt. Finansiering ges till 13 projekt, varav de mest betydande är anskaffning av en isbrytare, kompletteringsprojekt av Ringbanan samt att bygga järnvägen mellan Seinäjoki och Uleåborg.

TEN-T-finansieringskommittén har godkänt kommissionens förslag. Förslaget går ännu vidare för att bekräftas av Europeiska unionens råd och av Europaparlamentet. Kommissionen gör det slutliga finansieringsbeslutet under hösten 2013.

Enligt förslaget skulle Finland få ett mångårigt TEN-T-stöd på sammanlagt 68 miljoner euro. Av summan skulle cirka 29,7 miljoner euro adresseras till WINMOS-projektet som siktar på att investera i en ny isbrytare, av den här summan är Finlands andel 25,4 miljoner euro. Cirka 26,8 miljoner euro skulle adresseras till kompletteringsprojektet för Ringbanan.

I ettårigt projektstöd skulle Finland få nästan 16 miljoner euro. Det mest betydelsefulla objektet för stödet skulle vara att bygga järnvägen mellan Seinäjoki och Uleåborg, cirka 12,8 miljoner euro.