TEN-T-tukea suomalaisille liikennehankkeille

Uutinen 15.07.2013 16.21 fi sv

EU:n komissio esittää Suomen valtion liikennehankkeille yhteensä noin 68 miljoonan euron TEN-T-tukea. Rahoitusta ovat saamassa 13 hanketta, joista merkittävimmät ovat jäänmurtajan hankinta, Kehäradan täydennyshanke sekä Seinäjoen ja Oulun välisen radan rakentaminen.

TEN-T-rahoituskomitea hyväksyi komission TEN-T-hankkeiden rahoitusta koskevan esityksen. Esitys etenee vielä Euroopan Unionin neuvoston ja parlamentin vahvistettavaksi. Komissio tekee lopullisen rahoituspäätöksen syksyn 2013 aikana.

Esityksen mukaan Suomi olisi saamassa monivuotista TEN-T-tukea yhteensä 68 miljoonaa euroa. Summasta osoitettaisiin jäänmurtajan hankintaan tähtäävään WINMOS-hankkeeseen noin 29,7 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 25,4 miljoonaa euroa, ja Kehäradan täydennysrakentamiseen noin 26,8 miljoonaa euroa.

Yksivuotista hanketukea Suomelle olisi tulossa lähes 16 miljoonan euron edestä. Merkittävin tuen kohde olisi Seinäjoen ja Oulun välisen rautatien rakentaminen, noin 12,8 miljoonaa euroa.