Tiekartta liikenteen automaation vauhdittamiseksi

Uutinen 08.05.2017 13.39 fi sv en

Auto tiellä (Kuva: Rodeo)

Liikenteen erilaiset automaatiosovellukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana kaikissa liikennemuodoissa. Kehitystä vauhdittamaan liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut tiekartan liikenteen automaation edistämiseksi.

Liikenteen älykkään automaation lisääntyminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja sujuvuuden parantamiseksi sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi kaikissa liikennemuodoissa.

Valtioneuvosto linjasi 2. kesäkuuta 2016 toimenpiteet, joilla lisätään älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa. Periaatepäätöksessä sitouduimme eri hallinnonaloittain tuottamaan suunnitelmat miten robotiikkaa aiotaan kehittää kuluvan hallituskauden aikana.

Suomen tavoitteena on olla liikenteen automaation kärjessä ja varmistaa toiminnan kehitykselle paras mahdollinen säädös- ja toimintaympäristö. Matkaa edistämään liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut tiekartan automaation edistämiseksi ja se sisältää hallinnonalan toimenpiteet liikenteen automaation edistämiseksi kuluvan hallituskauden aikana (2017–2019). Tiekartalla halutaan luoda jäsennetty kokonaiskuva käynnissä olevista ja tarvittavista toimista, varmistaa hallinnonalan toimien riittävyys ja niiden yhteinen suunta kaikissa liikennemuodoissa.

Tiekartan toimenpiteet on jaettu kolmeen teemaan: palveluiden älykäs automaatio ja robotiikka, tiedon hyödyntäminen ja liikenteen ohjaus sekä liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Tiekartassa keskeisiksi koko hallinnonalan toimiksi esitellään muun muassa eri liikennemuotojen kansainväliseen sääntelyyn vaikuttaminen, kokeilujen toteuttaminen ja tukeminen, liikenteen väyläinfrastruktuurin ja -laitteiden kehittäminen automaatiolle suotuisaksi, 5G-verkkoteknologian käyttöönotto, liikenteen tietopääoman ja datan hyödyntämisen lisääminen sekä satelliittipaikannuksen laadunparannus.

Suomella on erinomaiset edellytykset olla mukana liikenteen automaation ensiaallossa, sillä Suomessa on automaation hyödyntämiseen vaadittavaa korkeaa ja monipuolista osaamista ja teknologiaa.

Tiekartta on osa hallituksen kärkihanketta liikenteen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi.