Tieliikelaitokselle, Luotsausliikelaitokselle ja Varustamoliikelaitokselle uudet hallitukset

Tiedote 14.12.2006 14.18 fi

Valtioneuvosto asetti 14. joulukuuta Tieliikelaitokselle, Luotsausliikelaitokselle ja Varustamoliikelaitokselle uudet hallitukset toimikaudeksi 2007-2009.

Tieliikelaitoksen hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi. Hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Reijo Svento, manager Johanna Haavisto, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, talous- ja hallintojohtaja Eeva-Liisa Virkkunen, johtaja Kaisa Vikkula sekä henkilöstön edustajina Kristiina Kuosmanen ja Raimo Pakarinen.

Luotsausliikelaitoksen uuden hallituksen puheenjohtaja on johtaja Matti Puhakka. Jäseniksi on nimitetty talousjohtaja Ari Haapanen, logistiikkajohtaja Anne Kariniemi, varatuomari Pekka Leskinen, director of business development Virpi Mäkelä, ylitarkastaja Marja Pokela, merikapteeni Päivi Söderholm sekä henkilöstön edustajaksi luotsi Hannu Lukkari.

Varustamoliikelaitoksen hallituksen työtä johtaa logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen. Hallituksen jäsenet ovat johtaja Sari Aitokallio, johtaja Maarit Herranen, claims executive Ulrika Larpes, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, hallituksen puheenjohtaja Kirsti Piponius, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen sekä henkilöstön edustajina Teemu Alstela ja varajäsenenä Jorma Korhonen.Lisätietoja
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482