Takaisin

Tieliikelaitoksen kehittämistä selvitetään

Tieliikelaitoksen kehittämistä selvitetään

Tiedote 08.03.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään Tieliikelaitoksen hallinnon kehittämistarpeita. Selvitystyö perustuu hallitusohjelmaan. Tieliikelaitoksen kehittämisvaihtoehtoja tarkastellaan liiketoiminnan, henkilöstön, toimialan markkinoiden, valtion omistajapolitiikan ja asiakkaiden lähtökohdista.

Selvityksen laatijaksi on asetettu Tieliikelaitoksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Talvitie. Selvityksen on tarkoitus valmistua 30. marraskuuta 2004.

Talvitien tehtävänä on tehdä selvityksen perusteella ehdotus Tieliikelaitoksen kehittämisestä. Työn aikana kuullaan mm. elinkeinoelämän, maanrakennusalan ja kilpailuviraston edustajia.

Selvitystyössä arvioidaan erikseen Tieliikelaitoksen jatkamista nykyisellään ja tieliikelaitosmallin kehittämistä sekä Tieliikelaitoksen yhtiöittämistä. Myös henkilöstökysymyksiä tarkastellaan eri kehittämisvaihtoehtojen kannalta.

Tieliikelaitos on toiminut valtion liikelaitoksena vuoden 2001 alusta. Liikelaitostamisen yhteydessä sovittiin sekä kilpailun avaamiseen että henkilöstöjärjestelyihin neljän vuoden siirtymäaika.

Kilpailun avaamisen siirtymäkausi päättyy vuoden 2004 lopussa, minkä jälkeen käytännössä koko tietuotanto, myös teiden kunnossapito ja hoito, tilataan kilpailluilta markkinoilta. Samalla lakkaavat Tieliikelaitoksen eräitä tehtäviä ja toiminnan volyymia koskevat rajoitukset. Myös henkilöstön sopeuttamista koskeva siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa 2004-2005.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitystyöhön liittyvän erillisen asiantuntijaryhmän. Ryhmä koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, Tieliikelaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen edustajista.

Lisätietoja
pääjohtaja Mikko Talvitie, puh. (09) 8277 2000
ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. (09) 160 28325