Tieliikelaitos Destiasta osakeyhtiö

Tiedote 27.09.2007 13.25 fi

Valtio aikoo yhtiöittää hallitusohjelman mukaisesti Tieliikelaitos Destian. Tieliikelaitoksesta tulisi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö vuoden 2008 alusta lähtien.

Valtioneuvosto esitti eduskunnalle säädettäväksi lakia Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 27. syyskuuta.

Perustettavan osakeyhtiön toimialana olisi rakennusalan palvelutoiminta sekä tähän liittyvät palvelut ja tuotteet.

Tieliikelaitos syntyi vuoden 2001 alussa, kun Tielaitos jaettiin Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi. Uudistuksen tarkoituksena oli erottaa tienpidossa tilaajan ja tuottajan roolit sekä avata tienpito kilpailulle.

Tieliikelaitoksen yhtiöittäminen katsotaan luontevaksi jatkoksi tälle tienpidon organisaatioiden uudistamiselle. Osakeyhtiö on yleinen malli rakennusalalla. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisellä voidaan varmistaa toiminnan kehittämismahdollisuudet ja kilpailukyky sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla.

Tieliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2006 oli 474,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa.

Tieliikelaitoksessa on noin 2300 työntekijää. Henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen.

Yhtiöittämistä on valmisteltu projektiryhmässä, jossa oli mukana liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian, Tieliikelaitos Destian ja valtiovarainministeriön edustajat. Työn aikana on kuultu henkilöstöjärjestöjä ja sidosryhmiä.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. 040 763 1479