null Tieliikennelain uudistustyö aloitettu

Tieliikennelain uudistustyö aloitettu

Uutinen 13.06.2013 13.48 fi

Lakikirja (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa tieliikennelain kokonaisuudistushankkeen. Hankkeen aikana arvioidaan tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien ja asetusten sisältö ja annetaan esitykset uusista säädöksistä.

Voimassa oleva tieliikennelaki on vuodelta 1981 ja sitä täydentävä tieliikenneasetus vuodelta 1982. Laki sisältää laajoja säädöskokonaisuuksia, joissa määrätään esimerkiksi liikennesäännöistä, liikenteen valvonnasta ja liikennerikkomuksista. Tieliikenneasetus sisältää määräykset esimerkiksi liikennemerkeistä.

Lain kokonaisuudistus on tarpeellinen, sillä tieliikennettä koskeviin säädöksiin on vuosien varrella tehty useita muutoksia tai niitä on kumottu. Lisäksi säädökset ovat uuden perustuslain valossa osin vanhentuneita.

Tieliikennelain uudistushanke käynnistettiin 13. kesäkuuta 2013 liikenne- ja ministeriössä pidetyllä sidosryhmäseminaarilla. Hankkeen sisältötyö käynnistyy syyskuussa 2013. Tarkoitus on, että tieliikennelakia koskevat hallituksen esitykset olisivat valmiit eduskunnan käsiteltäviksi vuoden 2015 loppuun mennessä.