Tieliikenteessä loukkaantumisten vakavuusaste määritelty ensimmäistä kertaa

Uutinen 26.11.2014 15.02 fi

Auto tiellä (Kuva: Rodeo)

Suomen tieliikenteessä loukkaantuu vakavasti noin 1 400 henkilöä vuodessa. Määrä on ensimmäistä kertaa arvioitu käyttämällä EU:n suosituksen mukaista vammadiagnooseihin perustuvaa vakavuusluokitusta koko Suomen kattavassa aineistossa.

Liikennekuolemien tilastoinnin lisäksi on tärkeää saada tietoa vakavasti loukkaantuneista. Nykyisin loukkaantumisen vakavuuden kuvaamisessa on erilaisia käytäntöjä ja tiedot ovat useissa eri tilastoissa.

Monipuolisilla onnettomuustiedoilla on oleellinen merkitys tieliikenteen turvallisuuden edistämisessä, sillä se mahdollistaa liikenneturvallisuustoimien tehokkaamman kohdennuksen.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2010 Suomen tieliikenteessä loukkaantui vakavasti noin 1 400 henkilöä, mikä on noin 10 prosenttia kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista. Vuonna 2011 määrä oli samaa suuruusluokkaa.

Vakavasti loukkaantuneet olivat useimmiten henkilö- ja pakettiautojen kuljettajia ja matkustajia polkupyöräilijöitä sekä mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä. Muiden tienkäyttäjäryhmien osuudet olivat pieniä.

Luokituksen mukaan vakavia vammoja ovat esimerkiksi suurten luiden murtumat, pienten luiden avomurtumat, merkittävien sisäelinten vauriot tai repeämät, yli tunnin kestävä tajuttomuus ja raajojen menetykset.