Tien ylitys taajamassa riski iäkkäälle jalankulkijalle

Tiedote 28.08.2008 13.28 fi sv

Taajamien jalankulkuonnettomuuksissa useimmin auton alle jää iäkäs jalankulkija. Tavanomaisessa liikenteessä tapahtuneissa yliajoissa kuolleista 70 prosenttia on yli 60-vuotiaita. Tavanomaisella liikenteellä tarkoitetaan sitä, ettei kyseessä ole esimerkiksi merkittävä ylinopeus.

Jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin 60 prosenttia tapahtuu suojatiellä, usein hyvässä säässä.

Syynä onnettomuuteen on tavallisesti se, että autoilija havaitsee jalankulkijan liian myöhään, eikä ehdi pysähtyä. Tämä siitäkin huolimatta, että useimmiten olosuhteet ja näkyvyys ovat onnettomuushetkellä hyvät.

Tiedot ilmenevät liikennekuolemia taajamissa vuosina 2000-2005 selvittävän tutkimuksen alustavista tuloksista. Tutkimus on osa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (LINTU). Tutkimuksessa selvitetään onnettomuuksia, jotka tapahtuvat ns. tavanomaisessa taajamaliikenteessä.

Kaikkiaan kolme neljäsosaa taajamien jalankulkijakuolemista tapahtuu tavanomaisessa liikenteessä, jolloin autoilijan ei ole tulkittu ottaneen tietoista riskiä. Tietoista riskinottoa on esimerkiksi päihtyneenä tai ilman ajokorttia ajaminen, kuten myös reilua ylinopeutta ajaminen.

Myös pyöräilijöiden kuolemista taajamissa noin 60 prosenttia tapahtuu suojatiellä tai suojatieksi merkityllä pyörätien jatkeella, kun autoilijan tietoista riskinottoa ei oteta mukaan. Päivänvalossa näistäkin onnettomuuksista sattuu 75 prosenttia.

LINTU-ohjelmassa ovat valmistuneet tai valmistumassa myös seuraavat liikenneturvallisuusalan selvitykset: Taajamien onnettomuuksien yhteydet maankäyttöön, Esiselvitys ajo-oikeuteen liittyvistä prosesseista, Alkolukon vapaaehtoinen käyttökokeilu sekä Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaikutus turvallisuuteen. Tutkimuksia esiteltiin LINTU-ohjelman seminaarissa 28. elokuuta.

Vuonna 2002 aloitettu LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen rahoittama tutkimusohjelma.

Lisätietoja LINTU-ohjelmasta:
neuvotteleva virkamies Leif Beilinson, p. (09) 160 28572, 0400 717 314

Lisätietoja taajamakuolemista liikenteessä:
projektipäällikkö Marko Kelkka, p. 020 747 6041, 050 345 6714