null Tienkäyttömaksut uuteen suuntaan Euroopassa

Tienkäyttömaksut uuteen suuntaan Euroopassa

Uutinen 13.02.2013 13.31 fi

Tienkäyttömaksujen kerääminen on murrosvaiheessa Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Tämä todettiin kun Euroopan johtavat tienkäyttömaksuoperaattorit ja alan yritykset esittelivät näkemyksiään älyliikenteen ja tienkäyttömaksujen keräämisen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä liikenne- ja viestintäministeriössä.

Yritykset esittelivät ratkaisujaan oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän kutsuseminaarissa liikenne- ja viestintäministeriössä tammi-helmikuun vaihteessa.

Paikallisista ja raskaalle liikenteelle toteutetuista tienkäyttömaksujärjestelmistä ollaan siirtymässä alueellisiin ja valtakunnallisiin kilometripohjaisiin järjestelmiin. Näiden järjestelmien hinnoittelussa otetaan huomioon myös ulkoisia kustannuksia, esim. ympäristökustannuksia. Pisimmällä uudenlaisten järjestelmien toteutuksessa ovat Ranska ja Saksa.

Eurooppalaisen EETS-yhteensopivan tienkäyttömaksujärjestelmän toteuttamista kertaponnistuksena ala pitää haastavana. Todennäköisenä kehityspolkuna pidetään etenemistä alueellisten järjestelmien kautta.

Tulevaisuuden mahdollisuutena nähtiin muiden älyliikenteen palvelujen tarjoaminen samassa järjestelmässä tienkäyttömaksujen kanssa. Näin on erityisesti kilometripohjaisissa satelliittipaikannukseen perustuvissa järjestelmissä.

Järjestelmien toteuttamisessa pidettiin tärkeänä avointa tiedottamista sekä tieto- ja yksilönsuojakysymysten huomioon ottamista alusta pitäen.

Ministeriön työryhmän toimikausi kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Työryhmää vetää Jorma Ollila. Yhteenveto tienkäyttömaksujen teknologioista valmistuu kevään aikana.