null Tietoiskuja liikennepoliittisen selonteon kokeiluhankkeista

Tietoiskuja liikennepoliittisen selonteon kokeiluhankkeista

Uutinen 20.04.2012 13.46 fi

Osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua toteutettiin kahdeksan erilaista kokeiluhanketta. Kokeiluissa selvitettiin muun muassa uusia tehokkaampia tapoja valtion ja kuntien hankkimien henkilökuljetuspalvelujen järjestämiseen ja teiden yhteysvälihankkeiden suunnitteluun.

Jokaisesta kokeiluhankkeesta on tehty lyhyt tietoisku.

Kokeilut osoittivat, että liikenteen ongelmia saadaan ratkaistua nykyistä toimivammin, kun tehdään yhteistyötä, käytetään monipuolisia keinoja, panostetaan asiakkaisiin ja osallistetaan eri tahot tekemiseen.
Tulevien vuosien liikenneinvestointien suunnitelmat arvioidaan uudelleen kustannustehokkaamman ja tienkäyttäjiä, tienvarsien asukkaita, kuntia ja elinkeinoelämää laajasti palvelevien ratkaisujen löytämiseksi.