Takaisin

Tietosuojalain muutos oikeuskanslerin arvioitavana - lakiluonnosta täsmennetty perusoikeuksien osalta

Tietosuojalain muutos oikeuskanslerin arvioitavana - lakiluonnosta täsmennetty perusoikeuksien osalta

Tiedote 21.08.2006 15.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on pyytänyt oikeuskanslerilta kannanottoa sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksesta.

Ministeri Huovinen on pyytänyt oikeuskansleria arvioimaan, onko lakiluonnoksessa sellaisia ongelmia, jotka estäisivät esityksen antamisen eduskunnan ja sen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin on valmisteltu muutosta, jolla mm. mahdollistettaisiin se, että eräät yhteisötilaajat eli esimerkiksi huippututkimuksesta riippuvaiset yritykset voisivat tietyin tiukoin ehdoin käsitellä yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien tunnistamistietoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lakiluonnoksesta lausunnot keväällä. Ministeriö on sen jälkeen edelleen täsmentänyt lakiluonnosta perusoikeuksien näkökulmasta. Tunnistamistietojen käsittelyä on tiukennettu entisestään. Lakiluonnoksen mukaan tunnistamistietoja voitaisiin käsitellä vain sellaisilta henkilöiltä, joilla on pääsy erittäin merkittäviin yksityisiin taloudellisiin etuihin liittyviin tietoihin.

Jos oikeuskansleri ei näe lakiesityksessä ongelmia, ministeriö aikoo viedä esityksen hallituksen käsittelyyn syyskuussa. Tällöin eduskunta voisi käsitellä sitä syksystä lähtien.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28625, 040 779 3436
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530