Takaisin

Tietosuojalain muutos valmisteilla

Tietosuojalain muutos valmisteilla

Tiedote 26.04.2007 14.21 fi

Voimassa olevassa sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on pykälä, jonka mukaan sähköisen viestinnän tunnistamistietoja voidaan käsitellä väärinkäytösten selvittämiseksi. Tähän pykälään on valmisteltu muutosta.

Valmistelussa on arvioitu työnantajien mahdollisuuksia käsitellä tunnistamistietoja silloin, jos epäillään viestintäverkkojen ja -palvelujen luvatonta käyttöä tai liiketoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien paljastamista ulkopuolisille. Valmisteltavana olevat muutokset koskisivat vain viestien tunnistamistietoja. Tunnistamistiedoista käy ilmi mm. ketkä lähettävät toisilleen sähköpostiviestejä. Viestien sisältöihin ei saisi kajota.

Muutosta on valmisteltu vuodesta 2004 lähtien. Syksystä 2006 lähtien valmistelua on tehty liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä, jossa ovat mukana keskeiset ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt. Ylijohtaja Liisa Eron vetämä valmistelutyöryhmä on saanut jatkoaikaa toukokuun loppuun saakka.

Työryhmä on tarkastellut erityisesti sitä, miten kansalaisten perusoikeudet ehdotuksessa toteutuvat.

Työryhmän käytössä on ollut oikeuskansleri Paavo Nikulan, professori Kaarlo Tuorin ja professori Veli-Pekka Viljasen näkemykset siitä, millaisten käsittelyn edellytysten tulisi olla epäiltäessä luvatonta käyttöä tai yrityssalaisuuksien paljastamista. Näkemykset ovat keskeisiltä osiltaan keskenään ristiriidassa.

Viestintäministeri Suvi Lindén sanoo odottavansa työryhmän työn valmistumista ja päättää sen jälkeen jatkosta.

Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus sitoutuu varmistamaan yritysten toimintaedellytykset yrityssalaisuuksien suojaa kehittämällä.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, puh. (09) 160 28464, 040 509 9757