Takaisin

Tietoturvallisuus ja sähköinen tunnistaminen tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteitä

Tietoturvallisuus ja sähköinen tunnistaminen tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteitä

Tiedote 06.09.2007 14.51 fi

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta korostaa tietoturvallisuuden merkitystä tietoyhteiskunnan kehityksessä. Myös sähköinen tunnistaminen on yksi tulevien vuosien tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteistä.

Viestintäministeri Suvi Lindénin johtama arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 6. syyskuuta.

- Tietoturvan merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa tietoyhteiskuntaan ja sen palveluihin. Myös luotettavat tunnistamismenetelmät edistävät tietoyhteiskunnan palvelujen kehittymistä, ministeri Lindén painottaa.

Tietoyhteiskunnan tietoturvallisuutta edistetään erillisessä neuvottelukunnan alaisessa tietoturvallisuusryhmässä. Siinä on edustettuna asiantuntijoita laajasti valtionhallinnosta ja yksityiseltä sektorilta. Ryhmä tekee aloitteita tietoturvallisuuden parantamiseksi ja vastaa uuden tietoturvastrategian luomisesta.

Myös tunnistamismenetelmiä kehitetään. Sähköisen tunnistamisen kehittämistyöryhmän tavoitteena on luoda tunnistamiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen toimintamalli. Tunnistaminen halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi kansalaisille, yrityksille ja muille palvelun tarjoajille.

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan kokouksessa sovittiin mm. tietoyhteiskuntastrategian toimintaohjelman laatimisesta. Se sisältää kaikki hallituskauden aikana toteutettavat keskeisimmät toimenpiteet ja hankkeet, ja se valmistuu viimeistään vuoden 2008 alussa.

Kokouksessa peruspalveluministeri Paula Risikko esitteli neuvottelukunnalle, miten sosiaali- ja terveysministeriön alaiset tietoteknologiahankkeet ja perusinfrastruktuurin toteuttaminen nivelletään ministeriön käynnistämään palveluinnovaatiohankkeeseen. Ministeri Risikko esitteli neuvottelukunnassa jäseninä olevista ministereistä ensimmäisenä hallinnonalansa työsuunnitelmaa. Hän korosti omalta osaltaan sektorien välisen koordinaation ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä, johon neuvottelukunnan työllä juuri pyritään.

Tietoa neuvottelukunnasta ja sen työstä ministeriön internetsivuilla osoitteessa www.mintc.fi/arjentietoyhteiskunta.


Lisätietoja:
viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
neuvottelukunnan pääsihteeri, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676, 040 522 2122