Takaisin

Tietoyhteiskunnasta lapsille turvallinen yhteiskunta

Tietoyhteiskunnasta lapsille turvallinen yhteiskunta

Tiedote 10.02.2005 15.31 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä kehittymässä olevan tietoyhteiskunnan on oltava lapsille turvallinen yhteiskunta. Tähän ei kuitenkaan päästä pelkästään lainsäädännöllä, vaan siihen tarvitaan myös vanhempien ja muiden kasvattajien sekä viestintäkentän toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivista panosta. Voimavaroja on suunnattava mm. mediakasvatukseen ja opettajakoulutukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 10. helmikuuta opetusministeriölle lausunnon "Mediaväkivalta - lapset ja media" toimenpideohjelmaehdotuksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on tiedostettu uusien viestintäjärjestelmien sisältöjen ongelmat kuten lapsille haitalliset sisällöt. Ministeriö on muun muassa osallistunut aktiivisesti EU:n Internet- toimintaohjelman valmisteluun, vaikuttanut maksullisten puhelinpalveluiden eettisen lautakunnan MAPEL:n toiminnan käynnistämiseen ja tukenut Pelastakaa Lapset ry:ä mm. hot line-toiminnan käynnistämisessä sekä koonnut keskeiset toimijat keskustelemaan Internetin haitallisista sisällöistä ja viranomaistoimenpiteiden tarpeellisuudesta.

Lähiaikoina suodatinjärjestelmät ovat tärkeä haitallisten sisältöjen torjuntakeino. Liikenne- ja viestintäministeriö kannattaa suodatinratkaisujen kehittämistä ja käyttöön ottoa ja pyrkii omalta osaltaan lisäämään tietoisuutta tarjolla olevista vaihtoehdoista. Ministeriö aikoo kutsua teleoperaattorit ja lastensuojelujärjestöt keskustelemaan siitä, miten suodatinjärjestelmien käyttöönottoa parhaiten edistettäisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastustaa televisio-ohjelmien sisältövalvonnan siirtoa Valtion elokuvatarkastamoon. Viestintävirastoa on määrätietoisesti kehitetty televisio- ja radiotoimintaa valvovaksi riippumattomaksi valvontaelimeksi. Valvojan on oltava virasto, koska valvontaan liittyy myös viranomaistehtäviä.

Suurimmat lapsille suunnatun väkivaltaviihteen ongelmat ovat sisällöltään väkivaltaiset pelit. Pelien ja laitteiden nopean kehityksen vuoksi opetusministeriön tulisi liikenne- ja viestintäministeriön mukaan keskittyä nimenomaan tämän ongelman ratkaisuun.


Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462