Takaisin

Tietoyhteiskuntakaaren muutoksia

Tietoyhteiskuntakaaren muutoksia

Uutinen 21.04.2016 13.49 fi

Tietoyhteiskuntakaarta muutetaan tietyiltä osin. Muutokset liittyvät pääasiallisesti EU-direktiivien ja -asetusten täytäntöönpanoon.

Hallitus antoi esityksen tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 21. huhtikuuta. Esitys tukee hallitusohjelman mukaisia tavoitteita kilpailukyvyn edistämisestä, digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta sekä sääntelyn sujuvoittamisesta.

Esityksen tarkoituksena on muun ohessa panna voimaan radiolaitedirektiivi. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin alueella käyttöön otettavat ja markkinoille saatettavat radiolaitteet ovat turvallisia, käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti ja tukevat radiotaajuuksien tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi.

Verkkoneutraliteetin osalta kumotaan marraskuussa 2015 voimaan tulleen EU-asetuksen kanssa päällekkäiset kansalliset säännökset. Suoraan sovellettava asetus on pääpiirteittäin samansuuntainen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kanssa, mutta se tuo joitakin muutoksia teleyritysten toimintaan ja palveluntarjoajien ja käyttäjien asemaan. Lisäksi tietoyhteiskuntakaareen esitetään lisättäväksi tarvittavat kansalliset säännökset asetuksen valvonnasta ja seuraamuksista.

Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavan siten, että oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja laajennettaisiin nykyisestä. Muutoksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudenlaisille tietoa hyödyntäville liiketoimintamalleille. Muutokset toteutettaisiin rajattuna kokeiluna, joka olisi voimassa viisi vuotta.

Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 13. kesäkuuta.