null Tietoyhteiskuntakaaren muutosesitykset lausuntokierrokselle

Tietoyhteiskuntakaaren muutosesitykset lausuntokierrokselle

Uutinen 19.02.2016 08.00 fi

Tietoyhteiskuntakaarta aiotaan muuttaa tietyiltä osin. Muutokset liittyvät EU-direktiivien ja -asetusten täytäntöönpanoon. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja tietoyhteiskuntakaaren muutosesityksiin 7. maaliskuuta mennessä. Kyseinen esitys on ollut jo aiemmin lausuntokierroksella ja ministeriö pyytääkin lausuntoja nyt vain verkon neutraliteetin, radioviestinnän luottamuksellisuuden ja ilmoitettuja laitoksia koskevien säännöksien osalta.

Verkkoneutraliteetin osalta kumotaan marraskuussa 2015 voimaan tulleen EU-asetuksen kanssa päällekkäiset kansalliset säännökset. Asetus on pääpiirteittäin samansuuntainen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kanssa, mutta se tuo joitakin muutoksia teleyritysten toimintaan ja palveluntarjoajien ja käyttäjien asemaan. Lisäksi tietoyhteiskuntakaareen esitetään lisättäväksi tarvittavat kansalliset säännökset asetuksen valvonnasta ja seuraamuksista.

Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavan siten, että oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja laajennettaisiin nykyisestä. Muutoksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudenlaisille tietoa hyödyntäville liiketoimintamalleille. Muutokset toteutettaisiin rajattuna kokeiluna, joka olisi voimassa viisi vuotta.