null Tietoyhteiskuntakaaren päälinjoista yhteisymmärrys

Tietoyhteiskuntakaaren päälinjoista yhteisymmärrys

Uutinen 19.06.2013 14.42 fi

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on sopinut sähköisen viestinnän lainsäädäntöuudistuksen eli tietoyhteiskuntakaaren päälinjauksista. Ministerityöryhmä otti kantaa muun muassa verkkoneutraliteettiin, teleyritysten vastuuseen mobiiliostoksissa, huomattavan markkinavoiman omaavien teleyritysten sääntelyyn sekä Lex Nokia -säännöksiin.

Verkkoneutraliteetissa pidetään tärkeänä nykytilan säilyttämistä: internetyhteyden tarjoaja ei saa rajoittaa liikennettä tiettyihin osoitteisiin tai kohdistaa rajoituksia tietyn tyyppiseen liikenteeseen. Teleyritykset ovat kuitenkin vapaita tarjoamaan omille palveluilleen taattua kaistaa.

Uutena säännöksenä ehdotetaan teleyritykselle ja palveluntarjoajalle tai myyjälle yhteisvastuuta silloin, kun kuluttaja maksaa tavaroita ja palveluja matkapuhelimella, ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä.

Kolmas keskeinen linjaus koskee huomattavan markkinavoiman (HMV) omaavien yritysten hinnoittelun valvontaa. Viestintävirastolle annettaisiin muun muassa oikeus määrätä teleyrityksen tukkutuotteelle enimmäishinta silloin, kun kilpailuongelmia esiintyy.

Tällä hetkellä sähköisen viestinnän tietosuojalakiin kuuluvat niin sanotut Lex Nokia -pykälät esitetään siirrettäväksi työelämän yksityisyydensuojaa koskevaan lakiin.