null Tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnos valmistui

Tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnos valmistui

Uutinen 10.07.2012 11.07 fi

Tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmä alatyöryhmineen on valmistellut pykäläkokoelmaluonnoksen, joka on lähtenyt kommentointikierrokselle. Valmistelutyössä sähköistä viestintää koskevien pykälien määrä väheni 460 kappaleesta 318 kappaleeseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltavaan tietoyhteiskuntakaareen kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Tarkoituksena on poistaa päällekkäisyydet sekä selkeyttää ja ajantasaistaa säännösten sisältöä. Hanke perustuu hallitusohjelmaan.

Hankkeen selvitystyöt ovat vielä käynnissä, joten luonnokseen ei sisälly muun muassa sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmaluonnoksessa hahmoteltuja lainsäädäntömuutoksia. Näitä koskevia pykäliä luonnostellaan vasta viestintäpoliittisen ohjelman lausuntokierroksen päätyttyä. Samoin verkkotunnuksia koskeviin säännöksiin ei ole tässä vaiheessa tehty muutoksia selvitystyön ollessa käynnissä.

Kommentit tietoyhteiskuntakaaresta on annettava ministeriölle 31.8.2012 mennessä.