Tietoyhteiskuntakaari varmistaa sähköiset palvelut kaikkialla Suomessa

Uutinen 30.01.2014 13.44 fi sv en

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen (Kuva:VNK)

Sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus etenee. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaareksi 30. tammikuuta. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen tyytyväinen hankkeen etenemiseen: - Tietoyhteiskuntakaari on arkea helpottava lakikokonaisuus, sillä se sisältää erityisesti kuluttajan näkökulmasta tärkeitä parannuksia muun muassa kuluttajansuojaan, Viitanen toteaa.

Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakaareen on nyt koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset.

Päällekkäisyyksien poistamisen ja säännösten yhtenäistämisen jälkeen tietoyhteiskuntakaaressa on runsaat 350 pykälää nykyisin kymmenessä eri laissa olevien 490 pykälän sijaan.

Tietoyhteiskuntakaarella halutaan varmistaa, että sähköisen viestinnän palveluja on saatavilla kaikkialla Suomessa. Tietoyhteiskuntakaari parantaa kuluttajansuojaa, minkä lisäksi siinä kiinnitetään erityistä huomiota yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan.

- Tietoyhteiskuntakaaren ehdotetut säännökset parantaisivat kuluttajan asemaa muun muassa sopimusehtojen ja palvelujen toimivuuden ja mahdollisten korvausten näkökulmasta. Oleellista on myös teleyrityksen ja palvelun tarjoajan yhteisvastuu silloin kun matkapuhelimella maksettujen tuotteiden kauppa ei toteudu sovitun mukaisesti, Viitanen sanoo.

Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.