Tilannekatsaus liikennemarkkinoiden nykytilanteeseen ja arvio kehitysnäkymistä

Uutinen 29.06.2010 15.19 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu liikenteen elinkeinopoliittisen ohjelma on valmistunut. Ohjelma sisältää tilannekatsauksen liikennemarkkinoiden nykytilanteesta, arvion kehitysnäkymistä sekä ehdotukset kehittämistarpeista.

- On tärkeää, että ensimmäisen kerran on koottu yhteen toimialan elinkeinopoliittinen ohjelma. Tehty työ antaa hyvän pohjan ministeriön tulevaisuuskatsauksen valmisteluun, joka antaa eväitä vaalien jälkeisen hallitusohjelman linjauksiksi. Tuleva hallitus ottaa tarkemmin kantaa elinkeinopoliittisen ohjelman yksityiskohtaisiin suosituksiin, kertoo liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Liikennemarkkinoiden merkitys kansantaloudelle on merkittävä. Suomen liikenne- ja logistiikkamarkkinoiden onkin tuettava Suomen kilpailukykyä, kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita, yhteiskunnan toimivuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi Suomen eri alueiden saavutettavuus on varmistettava.

Myös logistiikkakustannukset on pidettävä kilpailukykyisinä, jotta niistä ei muodostu rasitetta suomalaisille yrityksille. Liikenteen on myös oltava sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävää.