Tillståndsavgifterna för användningen av Saima kanal stiger

Tiedote 23.03.2012 09.45 fi sv en


Tillståndsavgifterna som tas ut för fartyg som seglar på Saima kanal stiger med cirka 30 procent. Syftet med höjningen av avgifterna är att täcka en tredjedel av kostnaderna för utarrenderingen av Saima kanal.

Avgiftsskyldigheten gäller främst frakt- och passagerarfartyg som använder Saima kanal. Tillståndsavgiften bestäms enligt fartygets, flottens eller annan farkosts storlek och art. Tillståndsavgiften tas ut av Trafikverket.

Tillståndsavgift tas inte ut för fritidsfartyg eller för fartyg som är i myndighetsuppdrag eller utför underhåll av kanalen. Tillståndsavgift tas inte heller ut för fartyg som seglar under ryskt flagg som använder endast den del av Saima kanal som hör till Ryssland.

Statsrådet godkände förordningen om tillståndsavgifter för Saima kanal den 22 mars 2012. De nya avgifterna tas i bruk från och med den 9 april 2012 då kanalens seglationssäsong inleds.

Det nya fördraget om utarrendering av Saima kanal trädde i kraft den 17 februari 2012. Enligt fördraget betalar Finland som arrende årligen 1,22 miljoner euro. Förutom det fasta arrendet betalar Finland ett arrende som varierar enligt fartygens bruttodräktighet. Det nya arrendefördragets grundarrende är cirka fyra gånger högre än arrendet i det gamla fördraget från 1963.

Ytterligare information

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 09 160 28367, 040 580 0894