null Tino Aalto minister Harakkas nya specialmedarbetare

Tino Aalto minister Harakkas nya specialmedarbetare

Tiedote 19.03.2021 11.49 fi sv

Tino Aalto (Bild: Kimmo Räisänen/Utrikesministeriet)

Tino Aalto (pol. mag.) inleder sitt arbete som kommunikationsminister Timo Harakas specialmedarbetare måndagen den 22 mars.

Aalto övergår till uppgiften från statsrådets kansli, där han har arbetat som Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainens specialmedarbetare med ansvar för ägarstyrningen. 

Som minister Harakas specialmedarbetare svarar han bland annat för ärenden som gäller data, ny teknik, mediepolitik och ministeriets koncernstyrning samt för frågor som gäller strategisk planering och beredningsprocesserna i anslutning till regeringens förvaltningsövergripande helheter.

Aalto har tidigare arbetat bland annat vid utrikesministeriet som specialmedarbetare samt vid Teknologiindustrin rf, där han var rådgivare till verkställande direktören och chef för innovationspolitik.

Efter utnämningen återgår kommunikationsminister Harakas medarbetarstab till det ursprungliga antalet medarbetare.

Ytterligare information:

Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188