Takaisin

Toimikunta valmistelemaan alusjätelain uudistamista

Toimikunta valmistelemaan alusjätelain uudistamista

Tiedote 05.07.2004 15.48 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tarkoituksena on kartoittaa miten voidaan uudistaa lakia, jolla pyritään ehkäisemään alusten aiheuttamaa vesien pilaantumista.

Toimikunnan tehtävänä on myös selvittää, miten merellisten ympäristövahinkojen torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä pitäisi uudistaa.

Lainsäädäntö kaipaa uudistamista, sillä alusjätelainsäädäntöä on muutettu lukuisia kertoja. Tämän vuoksi lakikokonaisuudesta on tullut vaikeaselkoinen ja lakiteknisesti hajanainen.

Toimikunnan määräaika päättyy vuoden 2005 lopulla.

Työryhmän puheenjohtajana toimii merenkulkuneuvos Raimo Kurki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi ulkoasiain-, sisäasiain- ja ympäristöministeriö.

Lisäksi työryhmään kuuluvat Merenkulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen Satamaliiton, Suomen Varustamoyhdistyksen, Rahtialusyhdistyksen, Ahvenanmaan varustamoyhdistyksen sekä Suomen WWF:n edustajat.

Lisätietoja: hallitusneuvos Sari Mäkelä, puh. (09) 160 28573,
ylitarkastaja Laura Eiro, puh. (09) 160 28492