null Toimilupien siirto varmistaa palvelujen jatkumisen

Toimilupien siirto varmistaa palvelujen jatkumisen

Uutinen 08.05.2014 13.32 fi

Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto teki ennakkopäätöksen Datame Oy:lle myönnetyn matkaviestinverkon toimiluvan määräysvallan muutoksesta sekä päätöksen toimiluvan siirtämisestä 8. toukokuuta 2014.

Päätökset koskevat Datame Oy:n hallinnassa olevia digitaalisen laajakaistaisen matkaviestinverkon toimilupia taajuusalueilla 450 MHz ja 2 500 MHz. Valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen Datamen toimiluvat siirtyvät Ukkoverkot Oy:n hallintaan.

Datame Oy ja Ukkoverkot Oy ovat tehneet ehdollisen sopimuksen Datamen liiketoiminnan ja siihen kuuluvien toimilupien myymisestä Ukkoverkot Oy:lle.

Datame Oy asetettiin konkurssiin 28. marraskuuta 2013. Yhtiön hallinnassa on 450 MHz taajuusalueen matkaviestinverkon toimilupa sekä Datame Oy:lle huutokaupalla vuonna 2009 myönnetty toimilupa 2 500 MHz taajuusalueella.

Hakemuksen mukaan Ukkoverkot Oy tulee jatkamaan toimintaansa voimassa olevien toimilupaehtojen mukaisesti sekä kehittämään ja tarjoamaan langattoman laajakaistaverkon palveluja sekä 450 MHz ja 2600 MHz taajuusalueilla.

Valtioneuvosto pitää hyvänä sitä, että toimilupa siirtyy verkon toiminnan kehittämisestä kiinnostuneelle yritykselle.