null Trafi: Ajoneuvojen katsastusten laatu ei vastaa tavoitteita

Trafi: Ajoneuvojen katsastusten laatu ei vastaa tavoitteita

Uutinen 13.01.2011 11.44 fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tutki testiautolla katsastustoimipaikkojen laatua viime marras- ja joulukuussa. Tulokset osoittavat, että nykyinen katsastustoiminta ei kaikilta osin täytä katsastustoiminnalle asetettuja laatuvaatimuksia eikä kansalainen aina saa vastinetta katsastusmaksulle.

Testiautotutkimus osoitti, että katsastuksissa havaittiin vain osa kaikista turvallisuutta ja ympäristöä vaarantavista vioista. Testitulosten keskiarvoksi muodostui 3,7 pistettä yhdeksästä. Tulokset vaihtelivat katsastustoimipaikkojen välillä hyvin paljon.

Vastaavat testitulokset 2000-luvun puolivälin jälkeen ovat vaihdelleet 4,8 ja 7,5 pisteen välillä. Testit eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia keskenään, sillä jokaisessa testissä käytettiin eri autoja, joissa oli eri viat.

Myös muussa katsastuksen valvonnassa on havaittu pientä muutosta. Ajoneuvojen hylkäysprosentti on pienentynyt lähes 2,5 prosenttia vuodesta 2007, vaikka samanaikaisesti ajoneuvojen keski-ikä on noussut vuodella. Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien väliset erot ovat sen sijaan tasoittuneet.

Hallitus antoi joulukuussa 2010 eduskunnalle esityksen katsastuslain uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteina on turvata katsastustoiminnan alueellinen saatavuus, laadukkuus ja puolueettomuus. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan katsastuksen hintatason laskua tarjonnan ja vaihtoehtojen lisääntymisen myötä.

Suomessa katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuonna 1994. Laki ajoneuvojen katsastusluvista on ollut pääosin ennallaan siitä lähtien.