null Trafikminister Vehviläinen: Utredningen av varför tågen försenas är inte tillräcklig

Trafikminister Vehviläinen: Utredningen av varför tågen försenas är inte tillräcklig

Tiedote 13.09.2007 16.29 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har av VR:s generaldirektör Henri Kuitunen och Banförvaltningscentralens överdirektör Ossi Niemimuukko fått en utredning av varför tågen jämt och ständigt är försenade. Ministern bad om utredningen i augusti.

- I rapporten från VR och Banförvaltningscentralen har man tekniskt och noggrant gått igenom orsakerna till förseningarna. I utredningen är emellertid kundsynvinkeln och de åtgärder som syftar till bättre service för passagerarna bristfälliga, konstaterar trafikminister Vehviläinen.

Vehviläinen förutsätter att VR och Banförvaltningscentralen gör upp ett mer heltäckande utvecklingsprogram för att utveckla serviceverksamheten. Enligt Vehviläinen bör programmet innehålla förslag till förbättringar av kvaliteten på tjänsterna och verksamheten. Hon väntar sig att utvecklingsprogrammet blir färdigt i vår.

- Mängderna passagerare i spårtrafiken har den senaste tiden visat en positiv tillväxt. I synnerhet är det glädjande att passagerarna på direktbanan blivit kännbart fler. Direktbanan har varit ett beslut om kollektivtrafik som gått i rätt riktning och samtidigt har den varit en effektiv klimatpolitisk åtgärd. För att man ska locka fler medborgare att anlita spårtrafiken bör tjänsterna och verksamheten fungera och hålla hög kvalitet, kräver Vehviläinen.

- Tillväxten i antalet passagerare och också den positiva utvecklingen inom godstrafiken förutsätter att man på nytt avväger finansieringsnivån för banhållning och byggande av banor. I samband med den trafikpolitiska redogörelsen bör man bedöma hur medlen räcker till, konstaterar trafikministern.
Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260