null Trafikministern: Kostnadskalkylerna måste hålla för att trafikledspolitiken ska bli långsiktig

Trafikministern: Kostnadskalkylerna måste hålla för att trafikledspolitiken ska bli långsiktig

Tiedote 21.11.2007 10.58 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen anser att det är ett viktigt steg mot en långsiktig trafikpolitik att kostnadsberäkningarna för trafikledsprojekten håller.

- Att man överskrider fullmakterna försvårar genomförandet av trafikprojekten och den långsiktiga planeringen av projektprogrammen. En överskridning av avtalsfullmakten förutsätter alltid en ny budgetbehandling i riksdagen. En överskridning av fullmakten kan skjuta upp ett projekt, eller till och med leda till att det gallras bort, konstaterade trafikministern då hon tog emot de förslag som utredningsman Jorma Haapamäki överlämnade. Haapamäki har på uppdrag av ministeriet gjort en utredning av överskridningar i kostnadsberäkningarna för trafikleder.

Enligt Vehviläinen är utredningsmannens förslag till ändringar av statens budgeteringsförfarande goda, men kräver ytterligare förberedelser och diskussioner med finansministeriet. En del av förslagen tas till vidare beredning vid kommunikationsministeriet.
- Ministeriet diskuterar med Vägförvaltningen om att utveckla dess verksamhet. Mellan trafikledsmyndigheterna och i samarbete med hela branschen går det att utveckla en sammanjämkad uppföljning och ett föregripande av konjunktur- och konkurrenssituationen.

Utredningsmannen rekommenderar att man för trafikledsproduktionen utvecklar nya former av finansiering och ägande.
- Som en del i beredningen av den trafikpolitiska redogörelsen har jag satt upp statssekreterare Raimo Sailas att utreda möjligheten att för trafikledsinvesteringar använda finansieringsformer som kompletterar budgetfinansieringen. Nya former av ägande i trafikledsproduktionen är ett intressant förslag som hör till de verktyg vi har på lång sikt, sade Vehviläinen.

Vehviläinen betonade att den nuvarande situationen är ohållbar både ur statsfinansernas och ur trafikpolitikens synvinkel.
- När man överskrider kostnadsberäkningarna med 20 och så mycket som med 60 procent tyder det på att förfarandet vid kostnadskontrollen inte fungerar. Skillnaderna mellan beställarens kostnadskalkyl och det entreprenadpris tjänsteproducenten erbjuder kan inte bli så stort.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581030