null Trafikpolitikens stora utmaning är att hejda klimatförändringen

Trafikpolitikens stora utmaning är att hejda klimatförändringen

Tiedote 29.03.2007 16.17 sv

Framtidens viktigaste utmaningar inom trafikpolitiken är att hejda klimatförändringen genom att minska utsläppen, att göra vardagsresorna fungerande och att upprätthålla Finlands konkurrenskraft. De val beträffande trafikpolitisk riktlinje vi står inför de närmaste åren kartläggs i tjänstemannaförslaget Liikenne 2030 (Trafik och transport 2030), som färdigställts vid kommunikationsministeriet.

De utsläpp av växthusgaser som förorsakas av trafiken bör minskas snabbt och målmedvetet. Effektiva metoder är framför allt att minska efterfrågan på transporter, att förbättra energieffektiviteten samt att övergå till nya bränslen med låga utsläpp.

En planering av markanvändningen som siktar på en enhetlig samhällsstruktur är enligt rapporten ett centralt medel för att minska behovet av transporter och av att röra på sig. Efterfrågan på trafik kan minskas och fördelningen mellan olika transportmedel göras miljövänligare framför allt med ekonomisk styrning. För närvarande styrs utvecklingen emellertid i andra riktningen av bland annat avdraget för resor till arbetsplatsen och beskattningen av bilförmån, som är oberoende av hur mycket bilen används. De stöder den arbetskraftspolitiska målsättningen, men uppmuntrar å andra sidan till långa arbetsresor.

I stadsregionerna är problemet att tillväxten koncentreras till städernas randområden och de omkringliggande kommunerna, långt borta från service och arbetsplatser. Om splittringen av samhällsstrukturen inte hejdas kommer privatbilismens tillväxt att fortsätta. Den nuvarande kutymen för planering och finansiering av städernas kollektivtrafik stöder inte på bästa möjliga sätt utvecklingen av kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ till privatbilismen.

I glesbygderna blir invånarna allt färre och äldre. Trots det bör man trygga rimliga tjänster till ett rimligt pris inom kollektivtrafiken. Då efterfrågan minskar är det svårt att organisera kollektivtrafiken enligt den nuvarande modellen. Det behövs alltså nya verksamhetsmodeller. Också underhållet av vägar och banor med låg trafikintensitet på ett ekonomiskt hållbart sätt är en utmaning.

Trafiksystemet bör stöda också Finlands konkurrenskraft. Särskild omsorg bör ägnas förbindelserna mellan tätorterna och utrikesförbindelserna. Också fungerande trafiksystem i de stora städerna främjar näringslivet.

Liikenne 2030 är ett tjänstemannaförslag som gjorts som ett samarbete på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Avsikten med arbetet är att uppmuntra samhällsdebatten kring trafikpolitikens riktning och linjedragningarna inför framtiden.57 b / MN / HÖYtterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
trafikrådet Petri Jalasto, tfn (09) 160 28509 eller 040 552 9039
trafikrådet Eeva Linkama, tfn (09) 160 28476 eller 040 547 3565Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat (Trafik och transport. Med nya riktlinjer mot stora utmaningar). Kommunikationsministeriets program och strategier 1/2007. www.mintc.fi/ohjelmiajastrategioita.

Liikenne 2030. Taustat (Trafik och transport 2030. Bakgrundsfakta). Kommunikationsministeriets publikationer 18/2007. www.mintc.fi/julkaisujasarja.